Mehmet Tarık TOPAÇ

Görevi   : Elektrik Piyasası ve Saha Operasyonları Müdürü

Doğum Yeri/ Tarihi  : Arapkir – 1973

Eğitim   :

– Kayseri Lisesi
 
– Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Hayatı:
 
– MİMATAŞ Tekstil Üretim Mühendisi

– 2003 / KCETAŞ (Sırasıyla ; Hacılar İşletme Şefi , Devel İşletme Şefi , Talas İşletme Şefi , Üretim ve Ar-Ge Şefi, Şartnameler Şefi , TEDİK Başkanlığı)
 
– 2017 Tüketici Hizmetleri Müdürü