Mehmet KOPARAN

Görevi: Şebeke İşletme Müdürü

Doğum yeri: Kayseri-1976

Eğitim:

Kayseri Sümer Lisesi

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1998

Çalışma Hayatı:

Ulubaş Madeni Eşya 2000

2000-2019 (Sırasıyla Arıza Mühendisliği/Arıza Şefliği/Şebeke Tesis Şefliği/ Merkez Koordinasyon Şefliği)

2019 Şebeke İşletme Müdürü