Halil HAZER

Görevi   : Mali İşler ve Regülasyon Direktörü

Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri-1979

Eğitim   :

Lisans-1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İİBF- İşletme Bölümü
 
Lisans-2: Erciyes Üniversitesi-Hukuk Fakültesi
 
Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi SBE– Özel Hukuk

Ruhsat ve Lisanslar       

Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Sermaye, Piyasasında Bağımsız Denetçi (SPK),Bağımsız Denetçi (KGK)

Çalışma Hayatı:
 
2001-2003 Ernst&Young (Arthur Andersen) Vergi Denetçisi
 
2003-2016 Özel Sektörde Mali İşler, İç Denetim, İş Geliştirme ve Hukuk alanlarında yöneticilik; enerji, pazarlama ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği.
 
2016-….. KCETAŞ / Mali İşler ve Regülasyon Direktörü