Görkem Taylan HERDEM

Görevi   : Regülasyon ve Mevzuat Uyum Müdürü

Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri

Eğitim   :
 
-Kayseri Sümer Lisesi-1994
 
-Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği-1999
 
-Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Y.Lisans)-2003

Çalışma Hayatı: 
 
– ELBAK-Bakım Onarım Şefi
 
– KCETAŞ – Felahiye İşletme Şefi
 
– Teknik Analiz ve Talep Tahminleri Şefi
 
– Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürü
 
– 2017 Regülasyon ve Mevzuat Uyum Müdürü