ORGANİZASYON ŞEMASI

Dr. Hidayet ATASOY

Genel Müdür

Ahmet BÜYÜKMUTLU

İç Denetim Başkanı

Halil HAZER

Mali İşler ve Regülasyon Direktörü

Mustafa TAŞDEMİR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörü

Turgay GÜNEŞ

Tüketici Hizmetleri ve Saha Operasyonları Direktörü

Şevki ÖZKAN

Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü

Şevket TAŞ

Yatırım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Direktörü

Ayhan PALA

Satınalma ve Stok Yönetimi Müdürü

Eda KEMALOĞLU

Mali İşler Müdürü

Engin ÖZKAN

Kurumsal İletişim ve Yönetim Destek Müdürü

Görkem Taylan HERDEM

Regülasyon ve Mevzuat Uyum Müdürü

Karabey MEMNUN

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

Mehmet KOPARAN

Şebeke İşletme Müdürü

Mehmet Tarık TOPAÇ

Elektrik Piyasası ve Saha Operasyonları Müdürü

Murat MATTAR

Yönetim ve Özel Kalem Müdürü

Mustafa ÖZTEKİN

Tüketici Hizmetleri Müdürü