ÖLÇÜM VE TEST HİZMETLERİ

Sıra No Abone Tipi 2019 Yılında  Uygulanmak Üzere (TL)
1 AG seviyesinden bağlı kullanıcılar 110,6
2 OG seviyesinden bağlı kullanıcılar 294,8
Sıra No TEST CİHAZLARI İLE YAPILAN TESTLER 01/01/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Önerilen(TL)
MALZEME MONTAJ
1 Direk Üstü Trafo Temizlik-Kontrol Bakım Bedeli (1)   500
2 Kabin Trafo Temizlik-Kontrol Bakım Bedeli (1)   750
3 Silicagel Değişimi(1kg) 50 50
4 İzolasyon Yağı İlavesi(1L) 10  
5 Topraklama direnç ölçümleri İşletme-Koruma-Parafudr   312
6 Topraklama İyileştirme(1 Ad.) 30 100
7 Topraklama işi için Kepçe Çalışması(1Saat)   180
8 Termal Görüntüleme(1 İstasyon)   100
9 UV Görüntüleme(1 İstasyon-Direk)   100
10 Şalt Tesisinde Y.G. Sigorta Bedeli (2) 140 140
11 OG Ayırıcı Bakım Onarım ve tamiratı (1)   400
12 İzolasyon yağı dielektrik dayanım testi (1 test)   108
13 OG güç trafoları DC direnç ölçümü (3 test)   182
14 OG akım trafoları oran testi (1 test)   47
15 OG gerilim trafoları oran testi (1 test)   47
16 AG akım trafoları oran testi (1 test)   15
17 Kondansatör kapasite ölçümü AG (1 kVAR için)   3
18 Kondansatör kapasite ölçümü AG (1 kVAR için)   543
19 OG kablo test ve ölçümü (Test Aracı ile faz başı )(3)   868
20 TTR Test cihazı (Güç trafosu oran testi )   543

Şalt Tesisinde herhangi elektriksel elemanın değişmesi durumuda;TEDAŞ birim fiyatlarından, bulunamayan malzemeler için ise Şirket ambar fiyatları veya o günkü piyasa fiyatları uygulanır.

(1) 20 km mesafeyi geçen yerlerde Araçların saatlik bedeli ayrıca yansıtılacaktır.

(2) OG sigorta malzemesi Şirket tarafından kullanılmak suretiyle tek gidişte aynı yerde birden fazla OG sigortası değiştirilmesi durumunda, birinci sigortadan sonraki sigortalar için sadece malzeme bedelleri alınacak,montaj bedelleri alınmayacaktır.

(3) 5 km mesafeyi geçen yerlerde Test Aracının saatlik bedeli ayrıca yansıtılacaktır.