Tedarik Şirketlerinin Bilgisine

Görev Bölgemiz içerisinde tüketicisi bulunan tüm Tedarik Şirketlerinin Bilgisine;

“Şirketimiz tarafından şimdiye kadar serbest tüketici abonelerinin sayaç okumaları her ayın son gününde yapılmakta ve EPİAŞ’a okunan değerler yüklenmekte iken,2018 Yılı itibari ile serbest tüketici limitinin düşmesi ve bununla beraber bölgemizdeki serbest tüketici sayısının artması sonucunda, Şirketimiz Bilgi Sistemlerinde  yapılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Şubat 2018 uzlaştırma döneminden itibaren ST okumaları ay içerisine dağıtılmış olarak yapılacak, fiili tüketim bildirimleri abonelere bırakılarak 3 (üç) gün içerisinde PYS’ne yüklenecek, ay sonu uzlaştırma tüketim verisi ise mevzuatta yer alan tüketim tahminleme metodu kullanılarak EPİAŞ’ a yüklenecektir. Enerji tedariğinizde bu konunun da dikkate alınması hususunda bilgilerinize sunarız.”