OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) SAYAÇ/MODEM SÖKME-TAKMA, KURULUM HİZMET ALIMI İŞİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) SAYAÇ/MODEM SÖKME-TAKMA, KURULUM HİZMET ALIMI İŞİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) bendine göre istisna kapsamında ihale edilecektir