2017 Yılı Serbest Tüketici Toplam Elektrik Miktarı

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ nin “Kamuoyunun Bilgilendirilmesi” başlıklı 24’ üncü maddesinin 1’inci fıkrasının b bendi uyarınca, bir önceki takvim yılına ait olmak üzere; bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı ile tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen ve Serbest Tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerji miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

​ Dağıtım bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: ​  2.309.228.142 kWh
​Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: ​  880.143.709 kWh 
Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:    877.487.793 kWh