17-38-17 Grup Nolu AG-YG(OG) Elektrik Tesisleri yapım işi

Kayseri İli 17-38-17 Grup Nolu Develi, Yahyalı, Tomarza, ve Yeşilhisar İlçeleri Küçük ve Dağınık (KET) AG-YG(OG) Elektrik Tesisleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.