10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için alınan EPDK kurul kararları duyurusu

Şirketimiz tarafından “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için proje onay, kabul ve diğer işlemlere ilişkin EPDK tarafından alınmış Kurul Kararları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti Tazminatı Ödemeleri

Sayın Tüketicilerimiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca görev bölgemiz içerisinde bildirimli ve bildirimsiz elektrik kesintisinde eşik değeri aştığımız kullanıcılara tazminat ödemeleri yapılacaktır. Yapılacak olan bu ödemeler sözleşmesi devam eden tüketicilerimizin dağıtım bedelinden mahsup edilerek yapılacak olup, sözleşmesi biten abonelerimize def’aten yapılacaktır.

Sözleşmesi bitmiş olan tüketicilerimize ait ödeme bilgileri için buraya tıklayınız.

“Bağlantı Bedelleri”nin kullanıcılara iadesi

17.06.2016 tarihli 29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca bağlantı hattını kendisi tesis eden kullanıcılardan 17.06.2016‘dan sonra tahsil edilen “Bağlantı bedelleri”nin kullanıcılara iadesi yapılacaktır.

Tarafınıza ait bağlantı bedeli iadesi olup olmadığını öğrenmek için buradan sorgulama yapabilirsiniz.

Ticari Kalite Tazminatları,Bağlantı Bedelleri ve Kaçak/Usulsüz İadeleri

EPDK’nın 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmenliğinde belirtilen hususlar gereği 2012-2018 yılları arasında başvuruları mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan ve kesintilerden 12 saatten fazla etkilenen ve tazminat ödemesi yapılmayan tüketicilere ödemeler yapılacaktır.

Buna ilave olarak;

  • 2013 yılı ve sonrasında kaçak/usulsüz elektrik tutanaklarıyla yapılan işlemlerde süreç ve sistemsel değişiklik kaynaklı sehven hatalı tahakkukların,
  • Bağlantı hattını kendisi tesis eden kullanıcılardan 17.06.2016‘dan sonra tahsil edilen “Bağlantı bedelleri”nin kullanıcılara iadeleri yapılacaktır.

 

Bu kapsamda tüketicilerimizin alacak bedellerinin iadesi için; geçerli kimlik belgesi ile birlikte şirketimize müracaat etmeniz gerekmektedir. Dağıtım şirketine olan borcunuzdan mahsup edildikten sonra fazla tahsil edilen tutar; vezneden nakit 1000 ₺ ye kadar, 1000 ₺ üzeri adınıza kayıtlı banka hesap numaranıza veya talebiniz üzerine Görevli Tedarik Şirketinde aboneliğiniz adınıza devam ediyor ise elektrik faturalarınızdan mahsup edilmek üzere iade edilecektir.

İade sorgulaması için buraya tıklayınız

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda, pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir. Pay sahiplerine, 15.05.2018 tarihinden itibaren şirket merkezimizde 2017 yılı kâr payı kuponları karşılığında kâr payı dağıtımına başlanacaktır. Bu kapsamda tarafınızda bulunan hisse senetleri üzerindeki 2017 no’lu kuponlarla Şirketimiz merkezine elden veya kargo yolu ile başvurmanız halinde işlemleriniz gerçekleştirilecek olup kar payınız tarafımıza yazılı olarak bildireceğiniz hesaba havale/eft yolu ile ödenecektir. Şirketimiz hisse sahiplerine önemle duyurulur.

2017 Yılı Serbest Tüketici Toplam Elektrik Miktarı

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ nin “Kamuoyunun Bilgilendirilmesi” başlıklı 24’ üncü maddesinin 1’inci fıkrasının b bendi uyarınca, bir önceki takvim yılına ait olmak üzere; bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı ile tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen ve Serbest Tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerji miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

​ Dağıtım bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: ​  2.309.228.142 kWh
​Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: ​  880.143.709 kWh 
Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:    877.487.793 kWh

Tedarik Şirketlerinin Bilgisine

Görev Bölgemiz içerisinde tüketicisi bulunan tüm Tedarik Şirketlerinin Bilgisine;

“Şirketimiz tarafından şimdiye kadar serbest tüketici abonelerinin sayaç okumaları her ayın son gününde yapılmakta ve EPİAŞ’a okunan değerler yüklenmekte iken,2018 Yılı itibari ile serbest tüketici limitinin düşmesi ve bununla beraber bölgemizdeki serbest tüketici sayısının artması sonucunda, Şirketimiz Bilgi Sistemlerinde  yapılan alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Şubat 2018 uzlaştırma döneminden itibaren ST okumaları ay içerisine dağıtılmış olarak yapılacak, fiili tüketim bildirimleri abonelere bırakılarak 3 (üç) gün içerisinde PYS’ne yüklenecek, ay sonu uzlaştırma tüketim verisi ise mevzuatta yer alan tüketim tahminleme metodu kullanılarak EPİAŞ’ a yüklenecektir. Enerji tedariğinizde bu konunun da dikkate alınması hususunda bilgilerinize sunarız.”

2017 Yılı 2. Dönem Yatırım Listesi

Yer Altı Suyu Kullanma Belgesine Sahip Müşterilerimizin Dikkatine

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİNE SAHİP MÜŞTERİLERİN SAYAÇ OTOMASYON SİSTEMLERİNE DAHİL EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Bu dokümanda mevcut bilgiler mühürlü bölümler için geçerlidir.

2. Pano Karkası:

•Yere beton kaide üzerine montaj yapılmalıdır.
•En az 3 mm DKP sacdan imal edilmelidir.
•İç kapakta açılmanın algılanacağı mekanik switch montajı yapılacaktır.
•Kapaklarında en az 3 menteşe olacak, menteşe içindeki parçalar düşmeyecek şekilde sağlam olmalı ayrıca kapaklar en az 120° açılacak ve kapaklarda rüzgâr koruması olacaktır.
•Kilit sistemi kilitlendiğinde, panonun kapısını tam kavrayacak ve kapandığında açıklık bırakmayacak yapıda olacaktır.
•Kilitlerin parçaları paslanmaz çelik olacaktır.
•Pano enerji giriş ve çıkışlar alttan olacaktır. Pano içerisinde enerji giriş kablosu içeriden müdahale edilemeyecek şekilde örtü plakası ile izole edilmelidir.
•Pano arka tarafı tamamen kapalı olarak tasarlanacak ve arka kısımdan müdahalede bulunamayacak yapıda olacaktır. (Dışarıdan sökülemeyecek şekilde olacaktır.)

3. Pano Teçhizatları:

•Termik Manyetik Şalter Açtırma Bobini, Mekanik Switch ve Kontak kabloları, sayaç RS485 haberleşme kablosu haberleşme ünitesi montajına uygun hazır halde olmadır.
•Pano içerisinde kullanılacak akım trafosu, ampermetre, voltmetrelerin ve diğer ölçü cihazlarının doğruluk sınıfı standartlara uygun olacaktır.
•Haberleşme ünitesi enerji beslemesi Termik Manyetik Şalter’den önce alınarak Haberleşme ünitesi sürekli enerjili durumda kalacaktır. Haberleşme ünitesi için uygun koruma devresi olacaktır.

4.Pano Bölümleri:

•Tarımsal sulama panoları iki ayrı bölümden oluşacak ve birbirinden bağımsız olacaktır.
•1. bölmeye sadece KCETAŞ görevlileri tarafından müdahale edilebilecektir.
•Tarımsal Sulama panolarının KCETAŞ kısmı dışarıdan müdahale edilememesi için kilitli ve mühürlü olacaktır.
•Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş Termik Manyetik Şaltere dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilemeyecek şekilde tasarlanmalı ve sadece sayaç okuma boşluğu bırakılacaktır.
•2.bölme herhangi bir arıza durumunda abone tarafından da müdahale edilebilecek şekilde tasarlanacaktır.
•Yeni tesis edilen pano içerisinde KCETAŞ kısmında bulunan ana giriş TMŞ haricinde mühürlü bölme altında abone kısmında bir giriş TMŞ daha bulunacaktır. Bu TMŞ panoda çıkacak bir arıza durumunda işletmeye haber vermeden kullanıcının arızaya müdahale edebilmesine olanak verecektir.

5. Giriş Termik Manyetik Şalter Özellikleri:

•Tarımsal Sulama panolarında, açtırma bobinli ve kontak bilgisini verebilecek tipte olacak ve haberleşme modülü üzerinden otomatik olarak kumanda edilecektir.
•Mühürlü bölme içerisinde bulunan giriş Termik Manyetik Şalter, hata akımı ve kaçak akım koruma fonksiyonlarına sahip olacaktır veya harici bir sistem ile bu sağlanacaktır. (Açma bobinli 3 Kutuplu Termik Manyetik Şalter, kaçak akım rölesi ya da 4 kutuplu hata akımı ve kaçak akım koruması içeren Termik Manyetik Şalter kullanılması)
•Kompakt tip devre kesicilerin açtırma bobinleri 220 V AC ile çalışabilmelidir.
•Devre kesicilerin, pozisyon durumunu gösteren 3 kablolu yardımcı kontakları (Açık ve kapalı- NA+NK) bulunmalıdır ayrıca arıza durumunda (Açık ve kapalı) değiştirilebilir yapıda donatılmalıdır.

6.Mevcut sistemler için tesis edilecek Tarımsal sulama panoları tek bölümden oluşacaktır.

7.KCETAŞ, kontroller sırasında pano iç yerleşimi ve kullanılan malzeme kalitesi ile ilgili hususlarda TEDAŞ Teknik Şartnamesi, KCETAŞ Özel Şartnamesi ve Tip Projelerine uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Panoların tasarım ve imalinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin, İç Tesisatlar Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili hükümlerine uygun olacaktır.

9. Panolar, aksi belirtilmedikçe TEDAŞ ASOP(Alçak Gerilim Otomasyon Panosu) şartnamesinde verilen teknik standartlara ve KCETAŞ tarafından verilen bilgi, teknik detaylara uygun olarak imal edilecektir.

10. Pano ile ilgili KCETAŞ onayı alınacaktır.

OSOS Kapsamında kullanılacak Sayaçların Asgari Teknik Özellikleri

11.1.Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır.

11.2.Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır.

11.3.Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dahili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız, Cl veya RS 485 elektriksel haberleşme portu veya ethernet (RJ45) haberleşme portu bulunmalıdır.

11.4.Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı, yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır. Her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.

11.5.Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır.

11.6.Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır.

11.7.OSOS sistemine dahil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak en az 12 kV olmalıdır.

11.8.Sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir.

11.9.Sayaçlar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi yapabilmeli veya aynı zamanda uzaktan erişim sağlanarak saat ve gün değişikliği yapılabilmelidir.

11.10.Sayaçlar her bir faz için anlık akım ve gerilim bilgilerini elektriksel port üzerinden verebilmelidir. Bu sayede Kontrol Merkezinden anlık akım ve gerilim bilgileri izlenebilmelidir.

11.11.Sayaçlarda en az bir adet kontak girişi, iki adet kontrol çıkışı bulunmalıdır. Gerektiğinde bu çıkışlar kullanılarak TMŞ üzerinde kesme ve açma işlemi yapılabilmelidir.

Testler

•Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından yapılmış olacaktır.
•Rutin testler TS EN 61439-2:2011 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
•Rutin diğer testler standartlara uygun olarak yapılacaktır.

Bölgemizde Tüketilen Enerji Miktarları

Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı ile Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen ve Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerji miktarları aşağıda yer almaktadır.

Bölgede tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:2.190.514.393 kWh

Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:976.235.547 kWh

Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı: 945.829.323 kWh