2020 Yılı 4. Dönem Yatırım Listesi

TAOSOS Sistemi Hizmeti Alınacaktır

2020 2.Dönem Yatırım Listesi

Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Hakkında Duyuru

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 12 nci maddesi kapsamında oluşturulan Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu’nun covid-19 salgını kapsamında ertelenen toplantıları 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlanmış olup, değerlendirme sonuçlarımız internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

Jeneratör kullanımı hakkında duyuru

2020 Yılı 1. Dönem Yatırım Listesi

10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için alınan EPDK kurul kararları duyurusu

Şirketimiz tarafından “Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için proje onay, kabul ve diğer işlemlere ilişkin EPDK tarafından alınmış Kurul Kararları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti Tazminatı Ödemeleri

Sayın Tüketicilerimiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca görev bölgemiz içerisinde bildirimli ve bildirimsiz elektrik kesintisinde eşik değeri aştığımız kullanıcılara tazminat ödemeleri yapılacaktır. Yapılacak olan bu ödemeler sözleşmesi devam eden tüketicilerimizin dağıtım bedelinden mahsup edilerek yapılacak olup, sözleşmesi biten abonelerimize def’aten yapılacaktır.

Sözleşmesi bitmiş olan tüketicilerimize ait ödeme bilgileri için buraya tıklayınız.

“Bağlantı Bedelleri”nin kullanıcılara iadesi

17.06.2016 tarihli 29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca bağlantı hattını kendisi tesis eden kullanıcılardan 17.06.2016‘dan sonra tahsil edilen “Bağlantı bedelleri”nin kullanıcılara iadesi yapılacaktır.

Tarafınıza ait bağlantı bedeli iadesi olup olmadığını öğrenmek için buradan sorgulama yapabilirsiniz.

Ticari Kalite Tazminatları,Bağlantı Bedelleri ve Kaçak/Usulsüz İadeleri

EPDK’nın 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmenliğinde belirtilen hususlar gereği 2012-2018 yılları arasında başvuruları mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan ve kesintilerden 12 saatten fazla etkilenen ve tazminat ödemesi yapılmayan tüketicilere ödemeler yapılacaktır.

Buna ilave olarak;

  • 2013 yılı ve sonrasında kaçak/usulsüz elektrik tutanaklarıyla yapılan işlemlerde süreç ve sistemsel değişiklik kaynaklı sehven hatalı tahakkukların,
  • Bağlantı hattını kendisi tesis eden kullanıcılardan 17.06.2016‘dan sonra tahsil edilen “Bağlantı bedelleri”nin kullanıcılara iadeleri yapılacaktır.

 

Bu kapsamda tüketicilerimizin alacak bedellerinin iadesi için; geçerli kimlik belgesi ile birlikte şirketimize müracaat etmeniz gerekmektedir. Dağıtım şirketine olan borcunuzdan mahsup edildikten sonra fazla tahsil edilen tutar; vezneden nakit 1000 ₺ ye kadar, 1000 ₺ üzeri adınıza kayıtlı banka hesap numaranıza veya talebiniz üzerine Görevli Tedarik Şirketinde aboneliğiniz adınıza devam ediyor ise elektrik faturalarınızdan mahsup edilmek üzere iade edilecektir.

İade sorgulaması için buraya tıklayınız