KULLANICI  ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMA POLİTİKASI

 

KCETAŞ’ a iletilen her türlü şikâyetin etkili, verimli ve ücretsiz bir şekilde;  

  • Müşteri Odaklılık,
  • Objektiflik,
  • Şeffaflık,
  • Gizlilik,
  • İzlenebilirlik ve Erişilebilirlik,
  • Hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınarak değerlendirileceğini,

Şikâyetlerin tamamının çözüme kavuşturulması için gerekli tüm performansın harcanacağını,

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata uygun hareket edileceğini,

Tüketici haklarına uygun olarak, Şikâyetlerle ilgili kişisel bilgilerin gizliliğine riayet edileceğini,

Yapılan her başvurunun analiz edilerek hizmetlerimize yönelik önleyici faaliyetler yapılacağını, taahhüt ederiz.