KVKK BİLGİLENDİRME

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş.  (KCETAŞ) AYDINLATMA METNİ (Tüketici-Tedarikçi)

Bu aydınlatma metni,   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile   Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu  sıfatıyla  Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizce kullanılmakta olan veri işleme yazılımlarımız, Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) – Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı – Evrak Bilgi yönetim Sistemi-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi  uygulamalarından giriş yapılmak suretiyle abone, abone temsilcisi veya irtibat kişilerine ait ad–soyad/unvan, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, abone numarası-referans numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi ve KEP adresi verileri abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve ilgili elektrik piyasası mevzuatı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Şirketimize verilen  lisans gereği faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlenmektedir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Kcetaş web sitesinde yayınlanan KCETAŞ KVKK Uyum Politikasında yer almaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi,   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre veri sorumlusu sıfatıyla, Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 32 38030 Melikgazi / KAYSERİ adresindeki KCETAŞ evrak kayıt servisine şahsen ya da www.kcetas.com.tr internet adresinde yer alan “İtiraz ve Şikayet” bölümünü kullanarak iletebilirsiniz.