KİRALIK ARAÇ VE GEREÇ HİZMETLERİ

ARAÇ KİRA BEDELLERİ (01/01/2019 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere)

Sıra No Araçlar (Saat/TL)
1 Kompresör (9 m 3 ) 218
2 Hidrolik Platform (12 m) 218
3 Hidrolik Platform (26 m) 272
4 Vinç Platform (4 T.) 272
5 Vinç (13 T.) 408
6 Vinç (16 T.) 408
7 Kepçe (Kanal Kazıcı) 272
8 Kablo Test Aracı 300

NOT :
a- Şoför ve Operatör ücreti ayrıca alınır.
b- 1 günü aşan (Günlük işler haricinde) araç kiralamalarında kira protokolu yapılır.

GÜÇ TRAFOLARI GÜNLÜK KİRA BEDELLERİ

Sıra No GÜÇ TRAFOLARI Malzeme(Gün/TL) Montaj/İşçilik)
1 40,50,63 kVA (OG-AG güç trafosu) 24 700
2 80 kVA ( ” ” ” ” ) 26 700
3 100 kVA ( ” ” ” ” ) 32 700
4 125 kVA ( ” ” ” ” ) 40 700
5 160 kVA ( ” ” ” ” ) 40 700
6 250 kVA ( ” ” ” ” ) 47 700
7 315 kVA ( ” ” ” ” ) 58 1000
8 400 kVA ( ” ” ” ” ) 67 1000
9 500 kVA ( ” ” ” ” ) 87 1000
10 630 kVA ( ” ” ” ” ) 106 1000
11 800 kVA ( ” ” ” ” ) 145 1500
12 1000 kVA ( ” ” ” ” ) 208 1500
13 1200 kVA ve yukarısı OG-AG güç trafosu 287 1500

RÖLE TEST BAĞLANTI ÜCRETLERİ

Sıra No Röle Test Bağlantıları Testler Bağlantılar

(Test / TL)

(Test / TL)
1 Ters Zamanlı Aşırı Akım Rölesi
45
108
2 Ters Zamanlı Toprak Rölesi
45
108
3 Sabit Zamanlı Ani Açmalı Toprak Rölesi
45
108
4 Sabit Zamanlı Toprak Rölesi
40
108
5 Rezidüel Gerilim Rölesi
40
108
6 Sabit Zamanlı Aşırı Akım Rölesi
40
108
7 Sabit Zamanlı Düşük Gerilim Rölesi
40
108
8 Sabit Zamanlı Aşırı Gerilim Rölesi
40
108
9 Tekrar Kapamalı Röleler
45
108
10 Diferansiyel Röle
45
145
11 Tank Koruma Rölesi
40
108
12 Reaktif Güç Kontrol Rölesi
40
91
13 Zaman Rölesi
136
324
14 Termik Koruma
40
108
15 Buçholz Rölesi
40
108
16 Trafo Fanları (1Trafo)
40
108

Not:
a- Belirlenen ücretler bir test ve bir bağlantı içindir.
b- Şirketimize ait araç ile gidilmiş ise ayrıca araç ücreti alınır.
c- Testlerin yerinde yapılması halinde personel masrafı ayrıca alınır
d- Bağlantı için ayrıca işçilik ücreti alınmaz.

ŞİRKETİMİZE AİT DİREKLERE ASILACAK REKLAM LEVHASI BAŞINA ALINACAK YILLIK KİRA BEDELLERİ

Yerleşim Yeri CADDE VE BULVARLAR SOKAKLAR
(TL) (TL)
İl Merkezi 394 249

NOT:
1-Ücretler 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olup, bir yıllıktır. Gelecek yıllar için Şirket bu ücretlerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

2-Kurum ve Kuruluşların Toplum yararına elektrik direklerimize astığı bez pankartlardan ücret talep edilmez.

3-Ticari amaçla asılan bez pankartlardan her biri için bir ayı geçmemek kaydıyla 374 TL ücret alınır.

4- 01/01/2014 tarihinden önce mukavele imza edenlerden, mukavelede belirlenen süre sonuna kadar herhangi bir fark talep edilmez.

5-Elektrik direklerimize Emniyet Müdürlüğünden ve Belediyeden izin alınmadan , ücreti Şirket veznesine yatırılmadan ve sözleşme imzalanılmadan reklam levhası ve bez pankart asılmasına müsaade edilmez.

6-Diğer uygulamalar için 31.05.1998 tarih, 23358 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ”(TEDAŞ)’a ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin ” ilgili maddeleri uygulanır.

İlk Abonelikte Alınacak Dosya Plaket Ücreti (TL)
Bir Dosya ve Bir Numara Plaketi 12
Üçüncü Şahıslara Verilen Enerji Müsadesi Ücreti (TL)
 OG Enerji Müsadesi 242
AG Enerji Müsadesi 105

Not:Aynı tesise birden fazla enerji müsaadesi verilmesi halinde ayrıca ücret alınır.

OSB.(ORGANİZE SAN.BÖL.)ELK.TESİSLERİ GEÇİCİ, KESİN KABUL ÜCRETİ (TL)
Geçici ve kesin kabullerde Sirketimizce atanacak heyet için (Bir kabul) 347

NOT :

a-Zorunlu hallerde kabullere Şirketimiz araçları ile gidildiğinde araç kirası ayrıca alınır.
b-Aynı tesise birden fazla kabul için gidilirse her gidiş için ayrıca kabul ücreti alınır.
c-Kabullerde herhangi bir test yapılırsa ücreti ayrıca alınır.
d-Ücretlere K.D.V. dahil değildir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ŞİRKETİMİZ ELEKTRİK DİREKLERİNE VE TESİSLERİNE VERMİŞ OLDUKLARI HASARLAR 

a-Hasara uğrayan malzemelerin fiyatları bulunduğu yılın TEDAŞ birim fiyatlarından alınır.
b-TEDAŞ birim fiyatlarında bulunmayan malzemeler için Şirket ambar fiyatları veya o günkü piyasa fiyatları uygulanır.
c-Yüksek gerilim sigorta bedeli (K.D.V. hariç): Malzeme Bedeli 120 TL Montaj Bedeli 120 TL’dir.


NOT

1: Yeni yıl için TEDAŞ birim fiyat listesi çıkmamış ise bir önceki yılın birim fiyatlarına % 20’si birim fiyat farkı ilave edilir.
2: OG sigorta malzemesi Müşteriye ait ise bir gidişte birden fazla sigorta değişiminde birden fazla sadece bir montaj bedeli alınır.
OG sigorta malzemesi Şirket tarafında kullanılmak suretiyle tek gidişte aynı yerde birden fazla OG sigortası değiştirilmesi durumunda, birinci sigoratadan sonraki sigortalar için sadece malzeme bedelleri alınacak, montaj bedelleri alınmayacaktır.
3: Üçüncü Sahislarin Daqitim Sebekesine hasar vermesi halinde enerii kesintisi süresinde satilamavan enerii Bedeli ayrica talep edilecektir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS KURUM VE KURULUŞLARIN PROJELERİ

Üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlara ait her türlü proje çizimi Şirketimizce zorunlu olarak yapılması gerekirse bulunduğu yılın TEDAŞ birim fiyatlarına göre yapılır. TEDAŞ birim fiyatları belirlenmemiş ise bir önceki yılın birim fiyatlarına % 20 ilave yapılır. TEDAŞ birim fiyatlarında bulunmayan proje işlerinde o yılın Mühendisler Odası birim fiyatları esas alınır. Proje onayı için ayrıca ücret talep edilmez.

ÖLÇÜ NOKTASI SAYISINA GÖRE SAYAÇ OTOMASYON İNTERNET HİZMETİ ÜCRETİ
 

ÖLÇÜ NOKTASI SAYISI 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 1000+
Aylık Birim Ücretler (TL) 12,75 10,79 10,80 10,80 10,76 6,48 5,03 4,31 3,88 3,59 3,38 3,23 3,11 2,98 2,59 2,19 1,80 1,41 1
Yıllık Ücretler (TL) 153 259 389 518 646 777 906 1036 1166 1295 1423 1555 1682 1788 3108 6570 10800 16920 Sayıya göre

Ücretlere KDV dahil Değildir. Ölçü noktasi sayisi tesbitinde firma ve isletme sorumlulugu belgeleri kriter alinir.

ENERJİ ALTINDA ÖLÇÜ NOKTASI SAYISINA GÖRE SAYAÇ TEST ÜCRETİ
 

ÖLÇÜ NOKTASI SAYISI 1-4 5-9 9-*
ÜCRET (TL) 1412 1177 942

Ölçümler herbir nokta için olup test bedeline %18 KDV ilave edilecektir.
Şirketimiz elektrik direklerine asılacak reklam levhasi talepleri Yönetim Kurulumuzda ayrica görüşülerek kararlastirilacaktir.

SAYAÇ AYAR LABORATUARI KALİBRASYON ÜCRETLERİ
 

Kalibrasyon Ücret Tipleri 2015 Yılından İtibaren Geçerli Olacak Fiyatlar (TL)
Pensampermetre 100
Analog Avometre 100
İzolasyon Megeri 145
Dijital Multimetre 100
Toprak Megeri 129
Power Metre 129
Masa Tipi Panel Gösterge 83
Enerji Analizörü 129