İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

ISO 18001 standartları kapsamında tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırarak çalışanlarımızın katılımı ile uygulamaları sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerle bilinçlendirilmesi, iş ortamında var olan tehlike ve risklerin minimize edilerek denetimlerle uygulamanın takibinin yapılarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sivil savunma hizmetlerinin planlanmasını, örgütlenmesini, yürütülmesini, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili işlemleri etkin bir şekilde yerine getirilmesini,

Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirerek, iş kazası ile meslek hastalıklarını en aza indirerek, daha güvenli çalışma ortamı sağlamayı,

Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,

Olası acil durumlara karşı önceden planlama yaparak, acil durumlara karşı müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, taahhüt eder.