ETİK KURUL

Etik Kurulu Üyeleri :

Kurul Başkanı          : Dr. Hidayet ATASOY                  

Kurul Üyesi               : Ahmet BÜYÜKMUTLU

Kurul Üyesi               : Turgay GÜNEŞ                            

Kurul Üyesi               : Görkem Taylan HERDEM

Kurul Üyesi               : Av. Derya ŞEKER

 

Etik Kurulu ; Şirketimizin, 25.03.2019 tarih ve 511 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Etik Değerler Kitabı kapsamındaki, etik davranış ilkelerinin, şirketimiz bünyesinde tam olarak uygulanmasını temin maksadıyla oluşturulmuş olup, temel amaçları şöyledir :

1-) Şirketimizin merkez ve ilçe birimlerinde her düzeydeki çalışana etik davranış prensiplerinin tanıtılması ve benimsetilmesi,

2-) Etik davranış prensipleri doğrultusunda şirket çalışma kültürünün pekiştirilmesi,

3-) Toplumda genel kabul görmüş ahlaki değerlere, şirketin tabi olduğu ilgili tüm mevzuata şirket çalışanlarının uygun ve uyumlu davranış sergilemelerinin sağlanması,

4-) Şirket içi çalışma ahenginin sürekliliğinin sağlanması,

5-) Şirketimiz paydaşlarının ve dolaylı ve doğrudan şirketimizle iş veya menfaat ilişkisinde bulunan kişi ve kurumların beklenti ve şikayetlerinin şirket bünyesinde etkin olarak dikkate alınıp değerlendirilmesinin temin edilmesi,

Şirket etik değerlerine aykırı herhangi bir davranışın ya da etik kurallarına aykırı bir hadisenin tespit edilmesi halinde, gerek şirket çalışanları gerekse şirket dışından herhangi bir ilgili kişi ya da kuruluşun, Etik Kurulunun aşağıda belirtilen haberleşme araçlarından birini kullanmak suretiyle söz konusu ihlali Kurula iletmesi beklenmektedir.

(Kurula yapılan başvurularda, başvuru sahiplerinin ad, soyad ve haberleşme bilgilerinin yer almaması halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

Etik Kurulu İletişim Bilgileri

Posta Adresi : Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 32 38030 Melikgazi / KAYSERİ

E-mail          : etikkurul@kcetas.com.tr