• Dağıtım bölgemiz kapsamında; çevreyi temizlemek yerine, kirletmemek düşüncesi ile çevre kirliliğine neden olan unsurların kontrol altına alınması, azaltılması ve önlemesini ilke edinmeyi,
  • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı; duyuru panoları, intranet ve kurum web sayfası aracılığı ile tüm paydaşlarımıza iletmeyi,
  • Politikanın kamu kurum-kuruluşlara ve üçüncü şahısların erişimine açık olmasını kabul eder,
  • Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., çevrenin korunmasını uygunluk yükümlülüklerinin ötesinde, topluma saygının bir göstergesi olarak görev kabul etmeyi taahhüt eder.