AR-GE

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve müşterilerine daima daha iyi hizmeti görev bilen Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. dağıtım sektöründe bir çok ilke imza atmıştır. Bu ilkler; Uzaktan trafoları izleme ve kontrol sistemi (SCADA), coğrafi bilgi sistemi, uzaktan sayaç okuma sistemi (OSOS) vb. bir çok teknolojik gelişme sayılabilir. EPDK tarafından 2014 yılında ARGE harcamalarına izin verilmesinden günümüze kadar KCETAŞ 10 adet ARGE projesi yürütmüş bu projelerden 4 adedi tamamlanmış 6 adedi devam etmektedir.

2015 Yılı ARGE Projeleri

 

  • Dağıtım Hatları Üzerinden Geniş Bant Haberleşme Projesi ARGE Projesi (Tamamlandı)

Bu proje ile GSM, GPRS veya herhangi bir şekilde telekom alt yapısının bulunmadığı yerlerde Şirketimize ait mevcut kablo şebekesini kullanarak sahada yer alan cihazların izlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Proje Talas İlçesinde 12 Trafo’da ve özellikle haberleşme sıkıntısı bulunan Erciyes Kayak Merkezinde 15 trafoda başarıyla uygulanmıştır.

  • Ultra Viole Kamera ile Arıza Tespiti Projesi ARGE Projesi (Tamamlandı)

Bu proje ile gözün görme sınırı dışında bulunan ultraviole ışınımları tespit eden kamera kullanımı ile şebekede arıza olmadan muhtemel arıza kaynaklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.  Cihaz sahada denenmekte olup tespit edilen muhtemel arıza kaynakları kesintiye sebep olmadan giderilmektedir.

2016 Yılı ARGE Projeleri

  • Aydınlatma Armatürlerinin Verimliliğinin ve Tasarruf Potansiyellerinin Belirlenmesi ARGE Projesi (Tamamlandı)

Bu proje ile dağıtım bölgesi içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda yer alan Sodyum, Civa ve LED armatürlerin aydınlatma tüketiminin gece saatlerinde azaltılarak aydınlatma tüketiminin masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.

  • Dağıtım Şebekelerinde Buz Yükü Nedeniyle Uzun Süreli Kesintilerin Engellenmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi ARGE Projesi (Devam ediyor)

Şirketimiz Görev Bölgesinde buz yükünün yoğun olduğu bölgelerde yaşanan buz yükü kaynaklı uzun süreli kesintilerin en aza indirilmesine yönelik çözümler geliştirmek, uygulanabilirliğini sağlamak ve Elektrik dağıtım şebekelerinde buz yükünün analitik ve teknolojik yöntemlerle analiz edilmesine yönelik altyapıyı hazırlamaktır.

  • Dağıtım Şebekesindeki Enerji Kalitesi Problemlerinin Tespiti İle Olası Kök Nedenlerinin Otomatik Sınıflandırılması İçin Algoritma Ve Yazılım Geliştirilmesi ARGE Projesi (Devam ediyor)

 

Bu projede temel amaç, birçok farklı kaynaktan gelen enerji kalitesi parametrelerinin analiz edileceği, olay-zaman-parametre komşusallığı ve ilişkiselliği içerisinde değerlendirerek olası kök nedenlerinin olasılık (probabilistic)  bilgisi dahilinde verileceği, belirlenen kök nedenler için ikinci bir değerlendirme yaparak olası çözüm yöntemlerinin önerileceği (decision-tree) algoritmaların ve buna ilişkin bir yazılımın geliştirilmesidir.

  • Longrange Teknolojisi İle Mevcut Dijital Sayaçların Uzaktan Okunması Ve Abone Bazlı Kesintilerin Anlık Olarak Alınabilmesi ARGE Projesi (Devam ediyor)

Dağıtım şebekesine dahil olan abonelere ait uzaktan elektronik sayaçların uzaktan okuma sistemlerine katılması için hazırlanan bu projede amaç sayaçların endeksör personeli yadımı ile okunmasının yerine geliştirilecek RF tabanlı cihaz üzerinden merkezde bulunan AKM yazılımına veri aktarımını sağlamaktır.

Geliştirilecek cihaz okuma işlemini gerçekleştirerek trafo veya uygun görülen merkezi bir noktadan topladığı verileri GSM veya Internet üzerinden ulaştıracaktır.

  • Dağıtım Şebekelerimde M2M Haberleşme Sistemleri İçin Ortak Protokol Geliştirilmesi ARGE Projesi (Devam ediyor)

Projenin amacı toplanan verinin merkeze gönderileceği protokolün geliştirilmesi olacaktır. Yeni geliştirilecek bu protokol, sahada bulunan sayaçları, trafo merkezlerindeki SCADA cihazları, Kalite Yönetim cihazları, analizörler, açma kesme üniteleri, sensörler ve haberleşme özelliğine sahip diğer cihazların verilerinin taşınabileceği özellikte olacaktır.

 

  • Referans Şirket Modeli Metodolojisi Ve Yazılım Geliştirilmesi ARGE Projesi (Devam ediyor)

21 Dağıtım Şirketinin iş süreçlerini aynı platformda değerlendirmek üzere hazırlanan projede katılımcı olarak KCETAŞ’ta katılmaktadır.

2017 Yılı Projeleri:

  • SFRA Tekniği İle Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi ARGE Projesi (Devam ediyor)

Tarama Frekans Cevap Analizi (Sweep Frequency Response Analysis, SFRA) tekniği ile dağıtım trafolarının maruz kaldıkları arızalar (yakın bölgede; kısa devre arızası, yıldırım düşme, taşınma esnasında hasarlanma v.b. olaylar) sonrası, trafoların sargılarında ve çekirdeğinde meydana gelebilecek arızaların/yıpranmaların tespit edilmesine yönelik olarak, SFRA test tekniğinin araştırılması, pilot uygulama yapılması, test prosedürleri geliştirilmesi ve SFRA testlerinin trafo bakım stratejilerine eklenmesinin fizibilitesinin yapılmasıdır.

  • İç Tesisat Kontrolü (Canlar Yanmasın) Ve Yeni Nesil Artık Akım Koruma Rölesi Projesi. ARGE Projesi (Devam ediyor)

Bu projelerin amacı KCETAŞ’ın iş süreçlerini Avrupa normlarına taşımak ve daha işletilebilir bir şebeke yapısı elde etmektir. Bu projeler arasında yer alan Canlar Yanmasın ARGE projesi doğrudan görev bölgemizde yaşayan canlıların elektriksel güvenliğine odaklı bir projedir.

Elektrik günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak elektriğin nimetleri yanında sürekli kontrol altında tutulması gereken can ve mal güvenliğini etkileyen bir yapısı vardır. Geçmişte bir çok acı olay yaşanmış olup haberlerde sunulmuştur. Özellikle 29 Kasım 2016 da Aladağlar İlçesinde yaşanan elektrik kaynaklı yangında vefat eden 12 kızımız ve 24 Haziran 2017 ‘de Sakarya da havuz da 5 kişinin vefatı toplumun her kesimi tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Yaşanan her can kaybı beraberinde yaşanan üzüntü KCETAŞ’ı her ne kadar sorumluluk sahasında olmasa da bu konuda çalışma yapmayı düşündürmüştür. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde sanayi de yer alan tesislerin her yıl topraklama ölçümünün her yıl yapılmasını zorunlu kılarken konutlarda yer alan tesislerin kimin tarafından hangi periyotta kontrol edileceği hiçbir yönetmelikte belirtilmemiştir Bu ARGE projesi kapsamında KCETAŞ sorumluluk sahasında yer alan özellikle gelecek nesillerimizin eğitim gördüğü okul, yurt gibi yerlerdeki elektrik teçhizatı yerinde proje kapsamında temin edilecek iç tesisat kontrol cihazları ile kontrol edilecektir. Bunlara ilave olarak Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman ÖZSOY tarafından geliştirilen ve piyasadakilere göre daha hızlı olan yeni nesil Artık Akım Koruma Rölesi (piyasa da kaçak akım rölesi olarak bilinmektedir.) KCETAŞ aydınlatma devrelerinde denenecektir.

Bu proje kapsamında elde edilecek veriler EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunularak Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğinde denetim maddesinin eklenmesine temel sağlanacaktır.