696 ve 375 sayılı KHK Geçici 24. üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında Taşeron personelinin Sürekli işçi kadrosuna geçmek için yapmış oldukları İtiraz Dilekçesi sonuçları