KVKK BİLGİLENDİRME

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)
10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizce kullanılmakta olan veri işleme yazılımlarımız, Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) – Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı – Evrak Bilgi yönetim Sistemi-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi uygulamalarından giriş yapılmak suretiyle abone, abone temsilcisi veya irtibat kişilerine ait ad–soyad/unvan, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası, abone numarası-referans numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi ve KEP adresi verileri abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve ilgili elektrik piyasası mevzuatı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Şirketimize verilen lisans gereği faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlenmektedir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Kcetaş web sitesinde yayınlanan KCETAŞ KVKK Uyum Politikasında yer almaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre veri sorumlusu sıfatıyla KCETAŞ evrak kayıt servisine ya da KCETAŞ web sitemizde yer alan İtiraz ve Şikayet bölümünü kullanarak iletebilirsiniz.

Aşağıdaki linkte yer almaktadır.