ORGANİZASYON ŞEMASI

 
Özgeçmişler için lütfen ilgili ismin üzerine tıklayınız.

YÖNETİCİLER

Adı Soyadı   : Dr. Hidayet ATASOY
Görevi   : Genel Müdür
Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri - 1962
Eğitim   : 
  - Kayseri Sümer Lisesi 1979
  - İstanbul Üni. İşletme Fakültesi (Lisans) 1984
  - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler (Yüsek Lisans/İşletme)
  - Westers Illinois University Illinois  ABD (MA-Ekonomi)
  - Royal Institute of Public Administration London Kamu Yönetimi Eğitimi

Çalışma Hayatı

 
  -1985 / Maliye Bakanlığı Bütçe Uzmanı
  -1986 - 1999 / Başbakanlık Başbakanlık Uzmanı
  -Dış İlişkiler Başkanlığı- Başkan (Uzmanlık Çalışması:  Türk Petrol Sektörü ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri ile Karşılaştırma)
  -2002 Aralık - 2011 Kasım / İller Bankası Genel Müdürlüğü - Genel Müdür
  -2011 Kasım / Kamu görevinden emekli, Özel Sektör/ Yönetim Danışmanlığı Şirketi Kurucusu
  -2012 Ağustos - 2015 Mart /  KCETAŞ Genel Müdürü
  -2015 Mart - 2016 Mart / KEPSAŞ Genel Müdürü
  -2016 Mart /  KCETAŞ Genel Müdürü

Adı Soyadı   : Ahmet BÜYÜKMUTLU
Görevi   : İç Denetim Başkanı
Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri - 1955
Eğitim   : 
  - Kayseri İmam Hatip Lisesi 1974
  - Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü 1979

Çalışma Hayatı

 
  -1979-1980 Erbosan A.Ş. Muhasebe
  -1980-2011 Ulubaş A.Ş. Muhasebe Md.-Genel Müdür
  -2012-2014 Maide Metal Ltd.Şti. Genel Müdür
  -2014-2017 KCETAŞ Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali)
  -2017  İç Denetim Başkanlığı

Adı Soyadı   : Karabey MEMNUN
Görevi   : Tüketici Operasyonları ve İnsan Kaynakları Direktörü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri -1976
Eğitim   : 
  - Kayseri İHL 1994
  - Anadolu Üniversitesi / İktisat / Kamu Yönetimi  2002
  - Serbest Mali Müşavir 2012

Çalışma Hayatı

  - 1994 -1996 / Adli Katip
  - 1996 - 2017 / KCETAŞ (Sırası ile Tahsilat Servisi,Muhasebe Şefi, İnsan Kaynakları Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ( İdari)
  -2017 / Tüketici Operasyonları ve İnsan Kaynakları Direktörü

 

Adı Soyadı   : Halil HAZER
Görevi   : Mali İşler ve Finans Direktörü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri-1979
Eğitim   :  
  Lisans-1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İİBF- İşletme Bölümü
  Lisans-2: Erciyes Üniversitesi-Hukuk Fakültesi
  Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi SBE– Özel Hukuk

Ruhsat ve Lisanslar       

Avukat, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Sermaye, Piyasasında Bağımsız Denetçi (SPK),Bağımsız Denetçi (KGK)

Çalışma Hayatı

  2001-2003 Ernst&Young (Arthur Andersen) Vergi Denetçisi
  2003-2016 Özel Sektörde Mali İşler, İç Denetim, İş Geliştirme ve Hukuk alanlarında yöneticilik; enerji, pazarlama ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği.
  2016-….. KCETAŞ / Mali İşler ve Finans Direktörü
   

Adı Soyadı   : Şevki ÖZKAN
Görevi   : Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü
Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri - 1972
Eğitim   : 
  - Kayseri Aydınlıkevler Lisesi
  - İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1994

Çalışma Hayatı

 
  - 1995 - 2017  / KCETAŞ  (Sırasıyla Köy Arıza Servisi Mühendisi, Bakım Onarım Mühendisi, Scada Röle Şefi, Arıza Başmühendisi, İlçe İşletmeler Müdürü görevlerinde bulunmuştur.
  - 2017 / Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü

Adı Soyadı   : Mustafa TAŞDEMİR
Görevi   : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1978
Eğitim   : 
  - TED Kayseri Koleji 1995
  - Yakın Doğu Üniversitesi 1999

Çalışma Hayatı

 
  - Kasım 2001 - Ekim 2002 / Kara Kuvvetleri Komutanlığı - OBİ Subayı (Kara-Net Projesi)
  - Haziran 2003-2005/ Obje Bilgisayar Hizmetleri (KCETAŞ E-İş Projesi Sistem Mühendisi)
  - Mart 2005-2012 /  KCETAŞ  Sırası ile ; Sistem Mühendisi , Bilgi İşlem İletişim Haberleşme Şefi
  - Eylül 2012 -Mart 2017 Bilgi Teknolojileri  Müdürü
  - 2017-../ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Direktörü

Adı Soyadı   : Ayhan PALA
Görevi   : Satınalma ve Stok Yönetimi Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1973
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi 1990
  - İstanbul Teknik Üniversitesi -Sakarya Mühendislik Fakültesi -Elektrik 1997

Çalışma Hayatı

 
  - 1999 - 2003 KCETAŞ Bünyan İşletme Şefliği
  - 2003 - 2004 KCETAŞ İlçe İşletmeler Bakım Şefliği
 

- 2004 - 2006 KCETAŞ İlçe İşletmeler 1.Bölge Şefliği

 

- 2006 - 2013 KCETAŞ Satınalma Şefliği

 

- 2013 -2016 KCETAŞ Satınalma ve Destek Hizmetleri Müdürü

 

- 2016 - 2017 KCETAŞ Satınalma Müdürü

  -2017 Satınalama ve Stok Yönetimi Müdürü

Adı Soyadı   : Görkem Taylan HERDEM
Görevi   :

Regülasyon ve İş Geliştirme Müdürü

Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri
Eğitim   : 
  -Kayseri Sümer Lisesi-1994
  -Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği-1999

-Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Y.Lisans)-2003

Çalışma Hayatı

 
  - ELBAK-Bakım Onarım Şefi
  - KCETAŞ - Felahiye İşletme Şefi
  - Teknik Analiz ve Talep Tahminleri Şefi
  - Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürü
  - 2017 Regülasyon ve İş Geliştirme Müdürü

Adı Soyadı   : Mehmet Tarık TOPAÇ
Görevi   : Tüketici Hizmetleri Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Arapkir - 1973
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi
  - Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Hayatı

 
  - MİMATAŞ Tekstil Üretim Mühendisi
- 2003 / KCETAŞ (Sırasıyla ; Hacılar İşletme Şefi , Devel İşletme Şefi , Talas İşletme Şefi , Üretim ve Ar-Ge Şefi, Şartnameler Şefi , TEDİK Başkanlığı)
  - 2017 Tüketici Hizmetleri Müdürü

Adı Soyadı   : Murat MATTAR
Görevi   : Destek Hizmetleri Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1978
Eğitim   : 
  - Kocasinan Lisesi 1996
  - Anadolu Üniversitesi / İşletme

Çalışma Hayatı

  * 2002 KCETAŞ ( Sırasıyla ; Tahsilat ve Basın Servisi , Güvenlik ve Sosyal İşler Şefi ,
- Destek Hizmetleri Müdürü

Adı Soyadı   : Mustafa ÖZTEKİN
Görevi   : Yatırım ve Tesis Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1973
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi - 1990
  - Erciyes Üniversitesi /  Elektronik Mühendisliği - 1996

Çalışma Hayatı

  - Mertel Mühendislik / Mühendis
  - KCETAŞ Pınarbaşı İşletme Şefi
  - Etüd Proje Mühendisi
  - Projeler Şefi
  - Dağıtım Tesisi Proje ve Onay  Şefi
  - Yatırım ve Tesis Müdürü

Adı Soyadı   : Oğuz ÇELEBİ
Görevi   : Mali İşler Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1969
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi 1986
  - Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat İşletme 1993
  - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1998
  - Bağımsız Denetim 2013

Çalışma Hayatı

 
  - 1993  Özallar Satış Müdürü
  - 1996 - 2000 KCETAŞ İlçe İşletme Şefliği İdari
  -  2000 - 2004 KCETAŞ Muhasebe Şefi
  -  2004- .... Mali İşler Müdürü

Adı Soyadı   : Şevket TAŞ
Görevi   : Şebeke İşletme Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  :Kayseri - 1969
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi (1986)
  - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü (1991)
  - Niğde Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2000)

Çalışma Hayatı

 
  KCETAŞ sırasıyla;
  - Talas İlçe İşletme Şefi (2000-2002)
  - Trafo ve Şebeke Tesis Şefi (2002-Mart 2012)
  - İlçe İşletmeler 2.Bölge Şefi (Mart 2012-Aralık 2012)
  - İlçe İşletmeler Müdürü (Aralık 2012-Mart 2014)
  - Şebeke İşletme Müdürü (Mart 2014 - .....)

Adı Soyadı   : Turgay GÜNEŞ
Görevi   : Elektrik Piyasası ve Saha Operasyonları Müdürü
Doğum Yeri/ Tarihi  : Kayseri - 1974
Eğitim   : 
  - Kayseri Lisesi (1992)
  - İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği (1998)
 

- Erciyes Üniversitesi Halkla Üniversitesi Halkla İlişkiler Yüksek Lisans (2009)

Çalışma Hayatı

 
  - Üretim/ İmalat Sanayi  (1998-2002)
  - 2003 / KCETAŞ - Bünyan İşletme Şefi  (2003-2006)
  - İlçeler Koordinasyon Şefi (2006-Mart 2012)
  - Abone ve Bağlantı Hizmetleri Şefi (Mart 2012-Ekim 2012)
  - Tüetici Hizmetleri Müdürü (Kasım 2012-Aralık 2016.)
  - Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürü (Aralık 2016-Mart 2017)
  -2017 Elektrik Piyasası ve Saha Operasyonları Müdürü

 

İLANLAR

» BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
» YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİNE SAHİP MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

 

 

 

 © Copyright 2010. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
YASAL UYARI : Bu sitede yer alan tüm içerik yalnızca bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz.
Uyuşmazlık halinde Kurum kayıtları esastır
Yazılım Tasarım Denizmedia .